Toastmasters Kompetentingos lyderystės programa (CL)

Kiekvienas iš dešimties „Kompetentingos lyderystės“ („Competent Leadership, CL) projektų skiriamas vis skirtingam lyderystės įgūdžiui. Kiekvienas projektas duoda jums pagrindinę informaciją ir reikalauja atlikti tam tikras užduotis, tokias kaip organizuoti atitinkamus klubo renginius ar atlikti tam tikrus klubo susitikimo vaidmenis. Taip jūs galėsite praktikuoti konkretų lyderystės įgūdį. Klubo susitikimo vaidmenys apima kalbų vertintoją, laiko fiksuotoją, vakaro šeimininką, gramatiką ir vyriausiąjį vertintoją. Daugelyje projektų Jūs turite pasirinkimo teisę, kuriuos vaidmenis atlikti iš nurodytų.

Jūs galite pasirinkti sau priimtiną tempą, per kiek laiko jūs norite įvykdyti konkretų lyderystės projektą. Tuo pačiu metu Jūs galite dirbti pagal „Kompetentingojo kalbėtojo“ ar „Pažengusio kalbėtojo“ vadovą.

Kaip esminė Toastmasters klubo veiklos dalis yra tai, kad kiekviename klubo susitikime vyriausiasis vertintojas jums suteiks raštu ir/arba žodžiu grįžtamąjį ryšį apie Jūsų atliktą vaidmenį pagal „Kompetentingos lyderystės“ programą. Taip pat galite paprašyti įvertinimo kitų pažengusių klubo narių ar mentoriaus. Vertintojas pateiks asmeninę nuomonę, pabrėždamas Jūsų stipriąsias puses ir pateiks pasiūlymus dėl tobulintinų vietų.

Toliau pateikiama informacija apie 10 „Kompetentingos lyderystės“ programos projektų.

1. Projektas „Klausymasis ir vadovavimas“
2. Projektas „Kritinis mąstymas“
3. Projektas „Grįžtamojo ryšio suteikimas“
4. Projektas „Laiko valdymas“
5. Projektas „Planavimas ir įgyvendinimas“
6. Projektas „Organizavimas ir delegavimas“
7. Projektas „Vadovavimo įgūdžių ugdymas
8. Projektas „Motyvavimas
9. Projektas „Mentorystė
10. Projektas „Komandos formavimas