Rasa Aleksaitytė – penktoji klubo išugdyta lyderė

Metų pabaigoje klubas pasiekė dar vieną tikslą – išaugintas dar vienas kompetetingasis lyderis (Competent Leader, CL)! Šį kartą kompetetingojo lyderio programą užbaigė pati klubo Viceprezidentė mokymams Rasa Aleksaitytė, paprastai pati besirūpinanti klubiečių pažanga šioje programoje! Praėjusiame klubo sezone Rasa buvo atsakinga už klubo finansus – kontroliavo asociacijos iždą. Šias pareigas ji užėmė tik po dviejų mėnesių nuo įstojimo į klubą! Tai rodo nepaprastą užsidegimą, visuomeniškumą ir atsidavimą Toastmasters idėjoms.

Sveikiname Rasą su nuostabiu pasiekimu! Linkime naujų iššūkių ir pasiekimų oratorystės srityje!

Klubas per penkis veiklos metus išugdo jąu penktąją lyderę. T.y. po vieną lyderį per metus. Štai klube „First Toastmasters of Lithuania“ išaugusių lyderių sąrašas:

1. Vladas Sapranavičius, ACB, ALB
2. Remigijus Gineitis, ACB, ALB
3. Dainius Kinderis, CC, CL
4. Laima Valiukonytė, CL
5. Rasa Aleksaitytė, CL

Su šiuo Rasos pasiekimu, klubas pasiekė jau penkis tikslus iš klubo tikslų plano. Šeštasis tikslas bus pasiektas jau už kelerių valandų! ;)

Iki susitikimo klubo 5-mečio šventime!

Rasa Aleksaitytė

Related Posts

No posts were found for display