Penkios lyderių savybės, ugdomos „Toastmasters“ klube

Penkios lyderių savybės, ugdomos „Toastmasters“ klube

Jurgita Rubekina, klubo „First Toastmasters of Lithuania“ narė

Klubo vakaras

Kas tie „Toastmasteriai“? Ką galėsi daryti pabaigusi šiuos mokymus? Tostus sakyti? O gal paskaitas skaityti? Tokius klausimus dažnai girdžiu, kai užsimenu aplinkiniams, kad esu lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubo „First Toastmasters of Lithuania“ narė.

Tokiais atvejais paprastai sakau, kad mūsų klube nėra etatinių mokytojų ar dėstytojų. Nėra netgi aiškių terminų – kad, pavyzdžiui, po mėnesio ar metų jus iš klubo išleis jau kaip diplomuotą oratorių.

Čia daug kas kitaip, nei esame įpratę, lankydamiesi įvairiuose seminaruose ar mokymuose. Visų pirma, „Toastmasters“ – tai bendraminčių klubas ir bendruomenė. Mes mokomės vieni iš kitų, dalindamiesi savo žiniomis, ieškojimais ir atradimais. Mokomės ne iš teorinių paskaitų ar vadovėlių, bet iš praktinės veiklos. O jos mūsų klube tikrai netrūksta.

Vis dėlto, būsiu neteisi sakydama, kad vadovėlių „Toastmasteriai“ nenaudoja visai. Juos turime net du, ir jie apima dvi pagrindines klubo narių tobulėjimo kryptis – viešąjį kalbėjimą ir lyderystę. Pakalbėkime plačiau apie pastarąją.

Mokytis praktiškai

Geram lyderiui praverčia įvairūs įgūdžiai bei savybės, daugelis jų susiję su efektyviu bendravimu. Mokėti klausytis be išankstinio nusistatymo ir taip, kad tavo komandos nariai jaustųsi svarbūs ir gerbiami. Planuoti darbus taip, kad viską spėtum atlikti ir dar turėtum laiko pagalvoti apie „planą B“ nenumatytiems atvejams. Gebėti kritiškai mąstyti, atskirti faktus ir nuomones bei emocijas. Teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį komandos nariams: taip, kad kolegoms sudarytume galimybes augti bei tobulėti, skatintume ir įkvėptume juos tai daryti.

Nors šie ir kiti dalykai aptariami lyderystės vadovėlyje, kurį gauną kiekvienas prie klubo prisijungęs narys, reikalingi įgūdžiai ugdomi ne vartant puslapius, bet praktine veikla. Į ją ir telkiasi mūsų klubas.

Pavyzdžiui, kiekvieną klubo susitikimą įgyvendinti padeda vakaro pareigūnai, atliekantys įvairias svarbias funkcijas. Gramatikas skiria dėmesį vakaro dalyvių kalbos taisyklingumui, sklandumui, teikia pastabas ir pasiūlymus kalbos kultūrai puoselėti. Laikininkas stebi kaip pranešėjams sekasi laikyti nustatytų laiko reikalavimų. Jaustukų fiksuotojas prižiūri, ar kalbėdami auditorijai neįveliame nereikalingų, kalbą teršiančių intarpų – įvairių mykimų „eee…“ ir „aaa…“. Šiems vaidmenims atlikti būtinas dėmesingumas, atidumas, taip pat – gebėjimas teikti grįžtamąjį ryšį.

Žaidimų aikštelė

Vakaro šeimininkas ar kokio kito klubo renginio vedėjas, organizatorius, mokosi vadovauti procesui, telkti ir vesti žmones siekiamo tikslo link. Taigi įsitraukdami į įvairias klubo veiklas, padėdami organizuoti ir vesti „Toastmasters“ susitikimus, prisiimdami pareigūnų vaidmenis, kiekvienas randame savų būdų dirbti su komanda. Taip pat savyje pastebime ugdytinas lyderio savybes, kurios padeda sklandžiau organizuoti mūsų veiklą bei procesus.

Ne mažiau svarbu pažinti žmones, rasti, kas juos skatina bei motyvuoja, taip pat – rasti būdus paskatinti juos tobulėti. Vienam reikia iššūkių, kitas atsakomybės, trečiam viešo pripažinimo, o kai kam vertingiausia – nuoširdi padėka. Visa tai – paprastos, bet itin svarbios pamokos, kurias išmokstame įsitraukdami į klubo veiklą bei gaudami kolegų grįžtamąjį ryšį.

Mano požiūriu, „Toastmasters“ klubas – tai draugiška žaidimų aikštelė, kurioje galime repetuoti, mokytis, ir ilgainiui tapti tokiais lyderiais, kurie efektyviai dirbs ne tik klube, bet ir už jo ribų.

Tuo tarpu viena iš mūsų lyderių, klubo prezidentė Greta Šiaučiūnaitė, išskiria net penkias svarbias lyderių savybes, kurias ugdyti padeda „Toastmasters“.

Gebėjimas sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis – viena akivaizdžiausiai ugdomų lyderio savybių klube. Iškalbą laviname besiruošdami sakyti kalbą, paaiškindami atliekamą vakaro pareigūno vaidmenį klubo svečiams, vertindami kolegų pasakytas kalbas. Klubo narių tikslas: mokytis mintis reikšti aiškiai, įtaigiai bei įdomiai. Mokomės esmę pasakyti per 5 – 7 minutes − tiek paprastai trunka pasiruoštos kalbos, −  gebėti reaguoti į netikėtus klausimus ar situacijas sakydami kalbas ekspromtu.

Empatija – gebėjimas suvokti kito žmogaus emocijas ir būseną, suprasti jo jausmus. Kiekvieno susitikimo metu atidžiai vienas kito klausome. Galbūt ne visuomet sutinkame su viskuo, ką šneka pranešėjas, bet stengiamės suprasti, ką tai reiškia jam pačiam. Kalbų vertintojai nuolat teikia grįžtamąjį ryšį, kuris leidžia kalbėtojams pastebėti savo stiprybes bei gaires tobulėti toliau ir tapti dar geresniu kalbėtoju.

Plataus vaizdo matymas: mūsų klubas yra milžiniško tarptautinio tinklo, daugiau nei 90 metų veikiančio visame pasaulyje, dalis. Dalyvaudami klubų varžybose ir vykdami į tarptautines konferencijas, bendraudami su tarptautinės „Toastmasters“ organizacijos nariais, plečiame savo akiratį, teikdami naudą ne tik sau, bet ir savo organizacijai bei visuomenei.

Lankstumas ir kūrybiškumas ugdomas kiekvieno susitikimo metu. Pavyzdžiui, sakant kalbą gali paaiškėti, kad šiandien projektorius neveikia ir negalėsi rodyti pasiruoštų skaidrių. Kaip suksiesi iš padėties? Arba staiga paaiškėjo, kad kolega, turėjęs atlikti kurį nors svarbų vaidmenį klubo susitikime, netikėtai apsirgo. Kuo jį pakeisti – ir dar taip, kad nesklandumas nesutrikdytų vakaro? Galų gale, ruošiesi vertinti pranešėjo kalbą, bet jam įpusėjus supranti, kad tavo iš anksto pasiruoštos mintys šįsyk visiškai netinka, ir reikia greitai rasti alternatyvą. Gebėjimas greitai rasti sprendimus netikėtoje situacijoje labai praverčia ir kasdieniame gyvenime.

Iniciatyvumas bei energija – ko gero svarbiausios lyderio savybės. Klubo nariai patys organizuoja įvairius renginius, imasi vaidmenų vakaro metu, siūlo idėjas bei, suprantama, imasi atsakomybės už jų įgyvendinimą. Kad idėjos virstų tikrove, o kalbos virpintų ne tik orą, bet ir klausytojų širdis, būtina energija. Jos semtis ir dalintis su aplinkiniais taip pat išmoksi toli gražu ne iš vadovėlių.

Taigi, kai kitąsyk manęs paklaus, ar „First Toastmasters of Lithuania“ klube moko tostus sakyti, žinosiu, ką atsakyti. Mes mokomės gerokai daugiau. Čia ugdomi oratoriai. Ir čia auga lyderiai.