Nauja VP Narystei ir stojamasis 100 Lt mokestis

Lapkričio 14-ąją vykusiame visuotiniame klubo „First Toastmasters of Lithuania“ susirinkime priimti šie nutarimai:

  • Išrinkta nauja Viceprezidentė narystei Milda Račiūnaitė;
  • Įvestas naujo nario stojamasis mokestis 100 Lt.
Sveikiname Mildą su atsakingomis pareigomis! Linkime geriausios kloties!

Milda Račiūnaitė prie „First Toastmasters of Lithuania“ klubo prisijungė prieš metus – 2011 m. spalį. Aktyvus įsitraukimas į klubo gyvenimą lėmė tai, kad jau gegužės mėnesio pareigūnų rinkimuose Milda buvo rimta kandidatė į Seržanto postą. Tuomet ją nurungė kita klubo narė. Bet kaip sakė D. Motiejūnas, „nesėkmės mus praturtina“ – vos po pusmečio Mildai buvo lemta užimti daug svarbesnes ir atsakingesnes Viceprezidento narystei pareigas.

Per metus Milda Račiūnaitė klube pasakė 8 pasirengtas kalbas pagal viešojo kalbėjimo programą (CC) ir įvykdė 4 projektus iš lyderystės programos (CL). Be to, aktyviai prisidėjo organizuojant ir pravedant klubo socialinius renginius. Klubo narius sužavėjo Mildos kruopštumas, atsakingumas ir iniciatyvumas. Dažną vakarą galima išvysti Mildą pavaduojant klubo Seržantę.

Be klubinės veiklos, Milda Račiūnaitė dirba Valdorfo vaikų darželio auklėtoja.

Apie antrąjį sprendimą – stojamąjį mokestį

VP narystei Milda Račiūnaitė

Papildomą stojamąjį mokestį buvo nuspręsta įvesti atsižvelgiant į klubo veiklos audito komiteto išvadas. Jose buvo rekomenduojama įvestį šį mokestį, nes klubas mokas „Toastmasters International“ ne tik mėnesinius mokesčius, bet ir nuo kiekvieno naujo nario mokami stojamieji mokesčiai. Be to, kartais taip nutikdavo, kad klubas patirdavo nuostolių, kuomet naujas narys įsiliedavo į klubo gretas mokestinio pusmečio pabaigoje ir jo sumokamas narystės mokestis net nepadengdavo „Toastmasters International“ mokamų įnašų už tą narį.

Stojamojo mokesčio nereikės mokėti tiems nariams, kurie nuspręs prisijungti prie klubo po padarytos pertraukos. Tokiais atvejais „Toastmasters International“ nereikalauja iš klubų mokėti naujo nario stojamojo mokesčio.

Related Posts

No posts were found for display