Išrinkta nauja valdyba 2018-2019

Išrinkta nauja valdyba 2018-2019

Išrinkta nauja valdyba

Pirmojo vasaros susitikimo metu buvo išrinkta naujoji, nuo liepos 1 d. darbus pradėjusi, „First ToastMasters of Lithuania“ klubo valdyba.

Prezidentu tapo Artūras Pučėta.
Vice Prezidentu mokymams
– Artiom Napadiuk.
Vice Prezidente viešiesiems ryšiams – Lineta Navickaitė.
Vice Prezidente narystei – Edita Grėbliūnaitė.
Seržantė – Daiva Gelažienė.
Sekretorė – Ona Jarmalavičiutė.
Iždininkas – Aleksandr Vybornyj.

Sveikiname naujuosius klubo pareigūnus! Linkime puikių idėjų, neišblėstančio entuziazmo ir asmeninio tobulėjimo!

Related Posts

No posts were found for display