Išrinkta nauja valdyba 2022-2023

 

Antrojo vasaros susitikimo metu buvo išrinkta naujoji, nuo liepos 1 d. darbus pradėjusi, „First ToastMasters of Lithuania“ klubo valdyba.

Prezidente – Ieva Auglytė.
Vice Prezidentė mokymams
 – Daiva Suchockaitė.
Vice Prezidentė viešiesiems ryšiams – Ina Ribinskaitė.
Vice Prezidentė narystei – Anna Čikaidze.
Seržantė – Milda Liutkutė van Zutphen.
Sekretorė – Aušra Kazlauskaitė.
Iždininkė – Jelena Eirošienė.
Buvusi prezidentė –  Ina Ribinskaitė.

Sveikiname naujuosius klubo pareigūnus! Linkime puikių idėjų, neišblėstančio entuziazmo ir asmeninio tobulėjimo!

 

Related Posts

No posts were found for display