Išrinkta nauja valdyba 2020-2021

Išrinkta nauja valdyba 2020-2021

Išrinkta nauja valdyba

Antrojo vasaros susitikimo metu buvo išrinkta naujoji, nuo liepos 1 d. darbus pradėjusi, „First ToastMasters of Lithuania“ klubo valdyba.

Prezidentu tapo Povilas Klusaitis.
Vice Prezidentas mokymams
– Gediminas Muižis.
Vice Prezidentė viešiesiems ryšiams – Ginta Gaivenytė.
Vice Prezidentas narystei – Henrikas Kuryla.
Seržantė – Dovilė Venckutė.
Sekretorė – Kristina Udrienė.
Iždininkė -Gintarė Juškelienė.
Buvusi prezidentė -Daiva Suchockaitė.

Sveikiname naujuosius klubo pareigūnus! Linkime puikių idėjų, neišblėstančio entuziazmo ir asmeninio tobulėjimo!

Related Posts

No posts were found for display