Išrinkta nauja klubo valdyba

Gegužės 23 dieną vykusiuose kasmetiniuose klubo pareigūnų rinkimuose išrinkta nauja klubo valdyba. Senieji pareigūnai valdžią jiems perduos liepos 1 d. Valdyba renkama vieneriems metams.

Naujieji klubo pareigūnai:

  • Prezidentė – Laima Valiukonytė, CL
  • Viceprezidentė mokymams – Rasa Aleksaitytė
  • Viceprezidentė narystei – Jolanta Čiasaitė
  • Viceprezidentas viešiesiems ryšiams – Vladas Sapranavičius, ACB, ALB
  • Sekretorė – Dovilė Jakniūnaitė
  • Iždininkas – Svajūnas Juodka
  • Seržantas – Viktorija Švelnytė

Valdybos posėdžiuose dalyvaus ir ankstesnysis (t.y. dabartinis) Prezidentas Martynas Jurevičius.

Sveikiname naujuosius pareigūnus ir linkime sėkmės darbuose klubo labui!

Related Posts

No posts were found for display