Į darbus kimba naujoji klubo valdyba

2016-2017 m. klubo pareigūnai

2016-2017 m. klubo pareigūnai

Liepą vienerių metų kadenciją pradėjo naujos sudėties klubo „First Toastmasters of Lithuania“ valdyba: klubo narių grupė, artimiausiu metu laikysianti mūsų organizacijos šturvalą ir vesianti klubą pirmyn. Valdybą sudaro klubo pareigūnai, kuriuos į šias pareigas išrinko likę klubo nariai 2016 m. birželio 1 d. vykusiuose rinkimuose. Kviečiame iš arčiau susipažinti su pareigūnų veikla.

„First Toastmasters of Lithuania“ prezidentės postą 2016-2017 m. klubo nariai patikėjo Gretai Šiaučiūnaitei. Ji pati klubo nare ji tapo 2015 m. balandžio pirmąją. Nors prie „Toastmasters“ bendruomenės prisijungė melagių dieną, Greta greitai pelnė klubo narių pasitikėjimą bei pripažinimą ne tik puikiomis kalbomis, bet ir aktyviai įsitraukdama į klubo veiklą bei perimdama viceprezidentės mokymams pareigas, kurias garbingai ėjo iki tapdama „First Toastmasters of Lithuania“ prezidente.

Greta Šiaučiūnaitė

Greta Šiaučiūnaitė

Prezidentas iš esmės atlieka vykdomojo direktoriaus vaidmenį ir rūpinasi klubo veikla bei sklandžiu funkcionavimu. Kartu su kitais pareigūnais jis planuoja klubo veiklą bei siekia užsibrėžtų tikslų, skatina kalbėjimo ir lyderystės vystymą klube, atstovauja klubui tarptautinėje „Toastmasters“ bendruomenėje bei vykdo daugybę kitų svarbių funkcijų. Tuo pačiu prezidentas yra ir vienas ryškiausių klubo veidų bei balsų, kuris kiekvieną klubo susitikimo vakarą pasveikina dalyvius ir svečius bei apdovanoja geriausius vakaro kalbėtojus ir kalbų vertintojus.

Dabartinė prezidentė Greta žada ne tik nepriekaištingai atlikti šias pareigas, bet ir siekti, kad „First Toastmasters of Lithuania“ vardas būtų plačiau žinomas tarptautinėje „Toastmasters“ arenoje. Visi kartu sieksime kuo aktyviau dalyvauti mūsų klubų tinklo konferencijose, varžybose, prisidėti prie pasaulinių ar Europos projektų įgyvendinimo.

Buvusi klubo prezidentė Ana Suchanova taip pat yra ir viena šios kadencijos pareigūnė. Ji naujiesiems valdybos nariams perduoda savo patirtį ir juos konsultuoja su klubo veikla ir valdymu susijusiais klausimais. Buvusi prezidentė padeda ruošti klubo Sėkmės planą bei skatina siekti „Pasižymėjusiojo klubo“ (Distinguished Club) statuso.

Ana Suchanova

Ana Suchanova

Klubo narių sprendimu, iš Gretos viceprezidento mokymams pareigas 2016-2017 m. kadencijai perėmė Kasparas Tolkušinas. Energija, puikia nuotaika ir lyderio savybėmis garsėjantis Kasparas nuo šiol atsakingas už kokybinį klubo ir jo narių augimą.

Viceprezidentas mokymams planuoja klubo susitikimus ir fiksuoja narių pažangą tobulėjant pagal kalbėjimo ir lyderystės programas. Jis organizuoja mokymus klubo nariams, skatina juos siekti vis naujų aukštumų ir tapti bronziniais, sidabriniais ar net auksiniais Pažengusiais kalbėtojais (Advanced Communicator) ir Pažengusiais lyderiais (Advanced Leader). Viceprezidentas mokymams kuruoja klubo mentorystės programą, taip pat pavaduoja klubo prezidentę ir vadovauja klubo susitikimui, jeigu ji negali dalyvauti.

Kasparas Tolkušinas

Kasparas Tolkušinas

Klubo viceprezidentė narystei Eglė Matuizienė „First Toastmasters of Lithuania“ bendruomenę atrado kaip daugelis kitų klubo narių − siekdama lavinti gebėjimus kalbėti įdomiai ir įtaigiai. Pati sklandžiai įveikusi per prisijungimo prie klubo procesą, dabar Eglė padės tai daryti kitiems būsimiesiems „Toastmasters“ nariams.

Viceprezidentas narystei yra tas pareigūnas, kuris rūpinasi, kad mūsų gretos plėstųsi, „Toastmasters“ atrastų ir papildytų nauji bendraminčiai. Šis pareigūnas padeda jiems pakeliui į narystę klube – nuo stojimo paraiškos iki akistatos su klubo nariais „First Toastmasters of Lithuania“ vakaro metu. Pati Eglė savo tikslus viceprezidentės pareigose apibrėžia paprastai bei sako sieksianti, kad naujieji nariai ir svečiai klube jaustųsi jaukiai ir patogiai.

Eglė Matuizienė

Eglė Matuizienė

Viceprezidentas viešiesiems ryšiams Balys Narbutas prie klubo prisijungė 2014-ųjų pabaigoje, ieškodamas bendraminčių ir terpės augti bei tobulėti tiek kaip kalbėtojas, tiek kaip lyderis. Eidamas viceprezidento viešiesiems ryšiams pareigas Balys sako pirmiausiai sieksiąs, kad apie klubą ir jo veiklą sužinotų kuo didesnė visuomenės dalis – juk mes, „Toastmasters“ bendruomenės nariai, turime ir kuo pasidalinti, ir ką papasakoti, ir kuo padėti daugeliui tobulėti siekiančių žmonių. Ne mažiau svarbi šio pareigūno funkcija – prisidėti prie vidinės klubo komunikacijos ir užtikrinti, kad visa informacija apie klubą ir jo veiklą nariams būtų suteikta pačiu tinkamiausiu metu ir būdu.

Balys Narbutas

Balys Narbutas

Klubo sekretorė Irena Martinkutė „First Toastmasters of Lithuania“ bendruomenę atrado ieškodama naujos įdomios veiklos ir siekdama augti bei tobulėti kaip asmenybė. Irena žada atsakingai vykdyti savo tiesiogines pagrindines funkcijas, o kartu ir pasirūpinti, kad gerosios klubo narių idėjos būtų išgirstos.

Sekretoriaus pareiga − rūpintis klubo korespondencija, dokumentais ir tinkamu jų tvarkymu, padėti kolegoms valdyboje kitais su klubo valdymu ir veikla susijusiais klausimais.

Irena Martinkutė

Irena Martinkutė

Iždininkas yra pareigūnas, kuris rūpinasi, kad visos su mūsų veikla susijusios sąskaitos būtų sumokėtos laiku, o finansiniai dokumentai būtų tvarkomi skaidriai ir kruopščiai. Jis primena klubo nariams laiku sumokėti narystės mokestį, teikia informaciją apie klubo pajamas ir išlaidas.

Dabartinis klubo iždininkas Andrius Kontrimavičius į klubą įstojo 2014 m. lapkritį – pasak paties Andriaus, supratęs, kad čia tobulėja profesionalai bei pamatęs, kad „First Toastmasters of Lithuania“ yra puiki vieta ir jam mokytis. Savo tikslą iždininko pareigose Andrius apibrėžia labai paprastai: būti nepastebimam. Juk į klausimus, susijusius su finansais ir iždu daugelis paprastai atkreipiame dėmesį tik tada, kai šioje srityje kyla kokių nors iššūkių. O veikiant sklandžiai ir skaidriai ši sritis dėmesio nesulaukia.

Andrius Kontrimavičius

Andrius Kontrimavičius

Paskutinis pagal eilę, bet toli gražu ne pagal svarbą pareigūnas – klubo seržantas. Skirtingai nei iždininkas, šis pareigūnas yra bene labiausiai matomas po prezidento. Juk seržanto pareiga – pasirūpinti, kad salė būtų tinkamai paruošta klubo susitikimui, kad svečiai būtų tinkamai pasitikti ir užregistruoti, į visus jų klausimus būtų atsakyta, kad vakaro metu nieko netrūktų ir kiekvienas vakaras vyktų sklandžiai bei maloniai tiek klubo nariams, tiek svečiams.

Taigi daugelis pirmąsyk į „First Toastmasters of Lithuania“ klubo susitikimą atėjusių svečių nuo šiol dažniausiai pirmą sutiks Liudą Kanapienį – 2016-2017 m. klubo seržantą.

Liudas Kanapienis

Liudas Kanapienis

Linkime klubo pareigūnams kuo didžiausios sėkmės, ištvermės ir įkvėpimo einant pareigas. O jeigu turite mums klausimų ar norite plačiau sužinoti, ką veikia klubas ir jo pareigūnai, būtinai susisiekime!