Mentoriaus vaidmuo

Dažniausiai nauji nariai prisijungia prie First Toastmasters of Lithuania klubo veiklos, kadangi turi viešo kalbėjimo baimę ir nori ją nugalėti. Jiems reikia praktinių patarimų iš kažko (t.y. mentoriaus), kas iš tikrųjų supranta First Toastmasters programą, jiems taip pat reikia psichologinės paramos. Naujam klubo nariui mentorius skiriamas 6 mėn. laikotarpiui.

Mentoriaus atsakomybė, kai paskiriamas mentorius naujajam First Toastmasters klubo nariui:
Pirmojo klubo susitikimo metu su naujuoju klubo nariu, kai Jums paskirtas mentoriaus vaidmuo:
1)    Sėdėkite šalia naujojo klubo nario, paaiškinkite klubo susitikimo programos įvairovę –  Ekspromto kalbų sesiją, pasiruoštų kalbų sesiją, įvertinimus ir atsakykite į klausimus, kuriuos Jums užduos naujasis klubo narys;
2)   Paaiškinkite kaip užsirašyti klubo susitikimo vaidmenims.  Jeigu naujasis klubo narys užsirašęs vaidmeniui, tą vakarą klubo susitikime dalyvauti negali, praneškite į ką turėtų kreiptis ir pranešti, jog klubo susitikime nedalyvaus;
3)    Skatinkite naująjį narį kuo greičiau užsirašyti Ledlaužio kalbai (pirmajai kalbai);
4)    pakonsultuokite naująjį narį kaip pasiruošti pirmajai kalbai.

Kitų klubo susitikimų metu:
1)    aprūpinkite naujoką metodine First Toastmasters medžiaga, papasakokite kaip pasiruošti kalboms, kitiems vaidmenims;
2)    suteikite pozityvų grįžtamąjį ryšį, pradžioje naujajam klubo nariui svarbus psichologinis palaikymas;
3)    paaiškinkite apie atsakomybę, kuri kyla dalyvaujant klubo veikloje. Narystė klubo veikloje, suteikia galimybę sakyti kalbas, atlikti įvairius vaidmenis, augti, tobulėti, mokytis, taip pat įpareigoja prisidėti prie klubo sėkmės bei padėti kitiems klubo nariams tapti sėkmingiems, tobulėti. Narystė įpareigoja laikytis First Toastmasters klubo narių pasižadėjimo.
4)     padėkite pasiruošti kalboms, užtikrinkite grįžtamąjį ryšį, kad naujokas tobulėtų.

Galiausiai:
1)   papasakokite naujokui kokią naudą Jūs gavote, dalyvaudamas (a) klubo veikloje. Jūs esate įrodymas, kad naujasis klubo narys gali pasiekti savo tikslus;
2)   Klubo susitikimo metu praneškite naujokui apie jo progresą, toks pripažinimas parodo, jog klubas rūpinasi naujoko tobulėjimu ir skatina naująjį narį pasilikti, toliau dalyvauti klubo veikloje;
3)    papasakokite apie klubo pareigūnų veiklą (klubo prezidento, viceprezidento mokymams, viceprezidento narystei, viceprezidento viešiesiems ryšiams, sekretoriaus, iždininko, seržanto pareigas), pasakykite naujajam klubo nariui, jog jis gali tobulinti šiame klube  ne tik kalbėjimo įgūdžius, taip pat ir lyderystės įgūdžius (išmokti planuoti, motyvuoti, valdyti ir t.t.)

Kai mentorius paskirtas patyrusiam klubo nariui:

Kai jūs esate mentorius, patyrusiam klubo nariui, jūsų atsakomybė šiuo atveju skiriasi priklausomai nuo to ką jūsų mokinys nori išmokti. Pavyzdžiui, mokinys nori patobulinti lyderystės įgūdžius arba nori išmokti naudoti daugiau humoro savo kalboje.
Jūs galite padėti patyrusiam nariui, remiantis žemiau išvardintais principais:

 • pateikite savo įžvalgas, perduokite savo patirtį;
 • stebėkite ir įvertinkite nario pastangas tobulėti, klausykite bei suteikite grįžtamąjį ryšį;
 • parekomenduokite perskaityti knygas, klausyti įrašus ar pasiūlykite kitą medžiagą, kuri jūsų nuomone bus naudinga;
 • galite pasiūlyti patyrusiam klubo nariui kreiptis į kokį nors kitą žmogų, kuris galėtų pagelbėti konkrečiu klausimu.

SVARBU:

Kai dirbsite su jums paskirtu naujuoju klubo nariu ar patyrusiu klubo nariu, atminkite jūsų funkcija yra padėti išmokti mąstyti bei sėkmingai veikti naujajam klubo nariui ar patyrusiam klubo nariui.
Nesakykite, naujajam klubo nariui ar patyrusiam klubo nariui ką jam daryti, o leiskite naujajam klubo nariui ar patyrusiam klubo nariui veikti savarankiškai. Tiesiog juos orientuokite ir suteikite grįžtamąjį ryšį.
Jeigu norite būti sėkmingu mentoriumi, jūs privalote būti:

 • Laisvas, per daug neužsiėmęs. Jūs turite turėti laiko praleisti su klubo nariu mažiausiai 15 minučių į savaitę arba daugiau laiko padedant ruoštis kalboms ir atsakyti į užduodamus klausimus;
 • Kantrus;
 • Jautrus. Svarbiausia yra taktiškumas ir diplomatija;
 • Pagarbus. Kiekvienas yra skirtingas;
 • Lankstus;
 • Išmanantis;
 • Pasitikintis;
 • Geras klausytojas;
 • Rūpintis kitais. Iš tikrųjų norėkite padėti.