2 procentai Toastmasters klubui

Skirkime 2 procentus nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Toastmasters klubui!

Norint skirti 2 procentus savo GPM reikia užpildyti prašymą ir pristatyti jį VMI. Pristatyti galima dviem būdais: asmeniškai arba elektroninių būdu.
Abiem atvejais yra pildoma ta pati prašymo forma – FR0512.

Ją galima:

1.  Atsispausdinus FR0512.PDF laikmeną užpildyti ranka ir nunešti į VMI pagal gyvenamą vietą;
2. Prisijungti prie Elektroninės Deklaravimo sistemos ir užpildyti, pristatyti internetu.

Forma nėra sudėtinga ir pildoma labai greitai. Formoje esančiuose laukeliuose didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis reikia įrašyti:

1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas;
2 laukelyje – nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė;
3 laukelyje – gyvenamoji vieta ( miestas, gatvė, namo, buto numeris);
4 laukelyje – telefono numeris (laidinio ar  mobiliojo telefono kodas ir numeris);
5 laukelyje – elektroninio pašto adresas ( jeigu toks yra);
6 laukelyje – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. kalendoriniai metai, kuriais išskaičiuoto (mokėtino) pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti;
7 laukelyje – prašymo pildymo data ( metai, mėnuo, diena);
8 laukelyje pažymima  „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu  pateikiamas patikslintas prašymas;
9 laukelyje nurodomas paramos gavėjo(-ų) eilutės numeris, pvz.: 01, 02
10 laukelyje – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), – 302396252
11 laukelyje – pilnas arba sutrumpintas paramos gavėjo pavadinimas – ASOCIACIJA „FIRST TOASTMASTERS LT“
12 laukelyje – paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris); VILNIUS, ŠEIMYNIŠKIŲ 30-39
13 laukelis nepildomas;
14 laukelis nepildomas;
15 laukelis nepildomas. Kai gyventojas nori paramą skirti konkrečiai paramos gavėjo vykdomai programai, kuriai yra atidaryta atskira sąskaita, jis gali nurodyti šios sąskaitos numerį;
16 laukelyje – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai, bendra 16 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų. –
17 laukelyje – nurodomas papildomų lapų skaičius (jeigu papildomi lapai pridedami).

Formos FR0512 pildymo instrukcija.